Trudności w nawiązywaniu kontaktu z innymi dziećmi

Dziecko, które rozpoczyna uczęszczanie do zerówki, przedszkola, szkoły czy też idzie na swoje pierwsze półkolonie ma przed sobą ogromne wyzwanie. W nowo poznanej grupie rówieśniczej musi nawiązać nowe znajomości i utrzymywać relacje, rozwiązywać ewentualne sprzeczki oraz radzić sobie w sytuacji odrzucenia. To jak dziecko funkcjonuje w grupie najczęściej ma odzwierciedlenie w stosunkach panujących w domu.

Jakie są przyczyny problemów w kontaktach z innymi dziećmi?

Najczęściej źródłem niewłaściwych relacji z rówieśnikami jest nieśmiałość, strach przed odrzuceniem,  niska samoocena lub przeciwnie – poczucie wyższości. Trudności mogą też wynikać z wcześniejszych przykrych doświadczeń lub w braku umiejętności odnajdywania się w obcym środowisku. Również brak kontaktu z rówieśnikami przed długi okres czasu spowodowany np. chorą może mieć negatywny wpływ na komunikację między dziećmi.

Jakie mogą być skutki problemów w relacjach z rówieśnikami?

Dziecko, które zostało odrzucone przez grupę może mieć problemy emocjonalne takie jak stres i odreagowywanie agresją, problemy z radzeniem sobie z emocjami, a także poczucie osamotnienia, wycofanie się z życia społecznego. Problemy z dzieciństwa mogą mieć późniejsze odzwierciedlenie  w relacjach z ludźmi w życiu dorosłym.

Jakie błędy najczęściej popełniają rodzice?

Niestety rodzice bardzo często próbując pomóc dziecku, tylko pogarszają sytuację.  Do najczęstszych błędów należy niewłaściwa motywacja dziecka, która może wywołać agresję wobec innych dzieci. Często również dziecko jest obwiniane przez rodziców za swoje prześladowanie przez kolegów. Zdarza się, że rodzice zawstydzają swoje dzieci np. mówiąc  ale z ciebie niezdara, znowu się potknąłeś. Takie komunikaty powodują obniżenie samooceny dziecka. Niewłaściwym zachowaniem jest również nadopiekuńczość, a także wręcz przeciwnie, pozostawienie dziecka samemu sobie z jego problemami.

Jak można pomóc dziecku nawiązać kontakt?

Pamiętajmy, że w głównej mierze od rodziców i relacji panujących w domu zależy to jak dziecko będzie odnajdywało się w grupie rówieśników. Od najmłodszych lat:

  •       Uczmy dziecko  szacunku do innych i siebie
  •       Troszczmy się o to, by dziecko czuło się kochane i akceptowane
  •       Ustalmy zasady dobrego zachowania
  •       Do zabaw wybierajmy gry wymagające współpracy
  •       Nauczmy dziecko wyrażać uczucia i okażmy  zrozumienie co do jego emocji

 

Jakie dzieci są akceptowane w grupie? Co sprawia, że dane dziecko jest lubiane przez wszystkich?

Część maluchów w łatwością nawiązuje nowe znajomości. Pewne cechy zdecydowanie ułatwiają start w nowej grupie. Dzieci, które są z łatwością darzone sympatią  potrafią słuchać, okazują zainteresowanie innym, traktują wszystkie dzieci z sympatią, potrafią się dzielić, a także nie wywyższają się.

Jak pomóc dziecku w konfliktowej sytuacji?

Kiedy nasze dziecko zostanie ofiarą klasowych prześladowań w pierwszej kolejności powinniśmy udać się do wychowawcy, warto poznać jego punkt widzenia. Nie można te pominąć rozmowy z dzieckiem w cztery oczy. Jeśli dziecko jest nękane przez większą grupę można zorganizować klasowe spotkanie psychologiem.

 

 

Pozostałe artykuły More From Author